Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

moninka
14:54
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viakotfica kotfica
moninka
14:54
9826 f520 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
moninka
14:52
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viakotfica kotfica
moninka
14:40
3130 dce6
/tuszzarogiem

January 04 2018

moninka
16:19
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaabracadabraa abracadabraa

December 02 2017

moninka
17:53
moninka
17:47
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

December 01 2017

moninka
17:08
Reposted fromzelbekon zelbekon viakotfica kotfica

November 24 2017

moninka
16:26
8941 4fe4 500
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaczarny czarny
moninka
09:20
4891 4714
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakotfica kotfica

November 12 2017

moninka
21:37
6437 9da7
Reposted frompapaj papaj viaspalonyteatr spalonyteatr
moninka
21:36
2514 c3d0 500
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaspalonyteatr spalonyteatr
moninka
21:27
6594 0160
Reposted frommyego myego viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
moninka
21:06
8940 c13e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakotfica kotfica
moninka
21:02
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakotfica kotfica
moninka
21:00
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

November 01 2017

moninka
16:29
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialip lip

August 20 2017

moninka
11:53
3533 2301 500
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar

August 05 2017

moninka
11:30
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 09 2017

moninka
08:44
Reposted fromtfu tfu viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl