Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

moninka
21:03
1206 0762
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
moninka
20:55
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
20:55

June 10 2018

moninka
18:13
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viakotfica kotfica
moninka
18:08
0875 7958 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
moninka
11:19
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianokturnal nokturnal

June 09 2018

moninka
08:26
0958 740d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakotfica kotfica
moninka
08:26

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakotfica kotfica
moninka
08:25
1494 124b 500
Reposted fromcorvax corvax viakotfica kotfica
moninka
08:24
2561 00cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
08:23
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
08:23
7592 f80d 500
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
08:22
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
moninka
08:22
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viakotfica kotfica

May 31 2018

moninka
17:03
moninka
16:51
4664 d9f1
Kiedy jednak nie dostaniesz 500+
Reposted frompaki paki viaganzrockbar ganzrockbar

May 14 2018

moninka
08:32

May 13 2018

moninka
09:50
3159 6059 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaczarny czarny
moninka
09:50
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaczarny czarny
moninka
09:49
3172 8a6d
hurricane punch
Reposted fromadkagar adkagar viathomerth thomerth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl