Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

moninka
13:43
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

February 16 2017

moninka
18:52
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
18:50
4277 8ef7 500
Boże. To prawda.
Reposted frommusujaca musujaca viaganzrockbar ganzrockbar

June 21 2015

moninka
13:47
2445 e738 500
Reposted fromYuei Yuei viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
13:47
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viaimbirimbir imbirimbir
moninka
13:46
5945 1a07 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
13:46
1141 5163
Reposted fromkazikova kazikova viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
13:46
1141 5163
Reposted fromkazikova kazikova viaganzrockbar ganzrockbar

June 17 2015

moninka
07:24
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viadusz dusz

June 07 2015

12:00

June 04 2015

moninka
11:38
9728 959d 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadzony dzony
moninka
11:38
9728 959d 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadzony dzony
08:50
0023 af13
Reposted fromghoulfriend ghoulfriend viakotfica kotfica
moninka
08:49
Osioł: Wiesz co, ty to ciągle tylko: «ja», «ja», «ja»! I wiesz co? Teraz moja kolej! A ty się zamknij i słuchaj, co mówię! Jesteś dla mnie wredny! Obrażasz mnie! Krytykujesz wszystko, co robię! Nic, tylko mnie popychasz albo odpychasz!
Shrek: Ach, tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś?!
Osioł: Bo tak robią przyjaciele, Shrek! Przebaczają, rozumiesz?!
— ♥
Reposted fromleniwieec leniwieec viakotfica kotfica
moninka
08:47
1762 81c4

June 02 2015

moninka
20:33
2377 67be 500
Reposted fromfungi fungi viakotfica kotfica
moninka
20:32
9594 7d7d 500
Reposted fromheadache headache viakotfica kotfica
moninka
20:32
5211 ec25
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viadzony dzony
moninka
20:30
7527 555c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip

June 01 2015

moninka
18:52
5815 d135
Reposted fromana25 ana25 viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl